Laadukkaalla sisällöllä tavoitat laadukkaita asiakkaita

Miksi oman median strategiseen tekemiseen kannattaa satsata? Tässä 7 syytä, joiden vuoksi oman median sisällöt ovat liiketoiminnan kannalta olennainen investointi.

1# Sisällöillä tehdään bisnestä

Sisällöt ovat erinomainen myynnin väline ja brändimielikuvan luoja. Sisältöjen avulla voit tehdä esimerkiksi seuraavia myyntiä lisääviä asioita:

  • Tavoittaa ja vakuuttaa uudet potentiaaliset asiakkaat. Jopa 70 % kuluttajista tutustuu yritykseen mieluummin toimitetun sisällön kuin mainoksen kautta.
  • Auttaa asiakasta valinnassa ja sopivien tuotteiden löytämisessä. 90 % ihmisistä pitää yrityksen tuottamia sisältöjä hyödyllisinä, ja 60 % ihmisistä inspiroituu etsimään itse tuotteen sen jälkeen, kun on lukenut aiheesta sisältöjä.
  • Sitouttaa jo olemassa olevat asiakkaat. 70 % kuluttajista uskoo, että heillä on läheisempi suhde yritykseen sen jälkeen, kun he ovat kuluttaneet sisältömarkkinointia. 60 % kuluttajista nauttii lukiessaan yritysten tuottamaa, heille itselleen relevanttia sisältöä.
  • Vahvistaa brändimielikuvaa ja brändiin sitoutumista. 82 %:lle kuluttajista jää positiivisempi kuva yrityksestä sen jälkeen, kun he ovat kuluttaneet yrityksen räätälöimiä sisältöjä.*

Onnistut tekemään asiakkaasi kannalta relevanttia sisältöä omaan mediaan, kun tunnet ydinkohderyhmäsi tarkasti ja teet sisältöjä liiketoimintasi ytimestä. Suunnitelmallisesti ja tavoitteiden mukaan tehtynä sisällöt tukevat asiakkaan ostopolkua eri vaiheissa.

Yrityksesi kannalta laadukas sisältö tarkoittaa laadukkaita kävijöitä. Siis niitä, jotka ovat liiketoiminnan kannalta kaikkein tärkeimpiä.

Mihin satsata? Maailmalla eniten liikevaihtoa tuovat tällä hetkellä inspiroivat sisällöt, kuten kauden trendejä esittelevät blogipostaukset. Muista, että yhtälö sisältöjen ja liiketoiminnan välillä toimii, kun sisällöistä on suora putki ostamiseen.

2# Yrityksen julkisuuskuva muodostuu jaetuista sisällöistä

Yrityksen julkisuuskuva syntyy nykyisin ennen kaikkea siitä sisällöstä, jota se jakaa asiakkailleen. Siksi laadukkaat ja tavoitteiden mukaan tehdyt sisällöt ovat äärimmäisen tehokkaita brändimielikuvan muuttamisessa. Sisältöjen avulla yritys pystyy vahvistamaan missiotaan sekä luomaan yritykselle haluamansa persoonallisuuden ja äänen.

Sisältöjen avulla luot yrityksestäsi puheenaiheita. Tämä onnistuu, kun opettelet ilmiöittämään ja luomaan trendejä toimialastasi. Mieti sisältöjen suunnittelussa esimerkiksi seuraavia asioita: Mikä toimialassa kiihottaa ja puhuttaa ihmisiä? Millainen on toimialan tulevaisuus? Mitä uutta kuluttajan arjessa tapahtuu lähiaikoina ja miten yrityksemme voi vastata siihen? Mitä sellaista voimme tehdä, mitä kilpailijamme eivät tee?

Tee vain sisältöjä, joilla on vaikutusta asiakkaidesi arkeen tai yhteiskuntaan.

Niina Korhonen

Tee asioita ja sisältöjä, jotka vievät toimialaasi eteenpäin ja joilla on vaikutusta asiakkaidesi arkeen tai yhteiskuntaan. Muista, että mielipidejohtajuus syntyy näyttämällä suuntaa ja merkitystä, ei tuputtamalla tuotteita tai puhumalla vain yrityksestäsi.

Kun teet näyttäviä toteutuksia ja otat rohkeasti kantaa, omassa mediassa luodut puheenaiheet kasvattavat myös ansaittua mediaa.

3# Sisältöjen avulla luot rahanarvoisia yhteisöjä

Yrityksen markkinointikeinona sisältömarkkinoinnin paras puoli on se, että se on lähellä asiakasta. Hyvin toteutettu, kuluttajalle suunnattu oma media on helposti lähestyttävä, sillä se voi käsitellä asioita kuluttajan näkökulmasta sekä tarjota ratkaisuja, ideoita ja vertaiskokemuksia.

Laadukas sisältö onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka saa ihmiset sitoutumaan brändiin. Sitoutuneista asiakkaista muodostuu brändisi ympärille yhteisöjä, jotka haluavat osallistua. Näillä yhteisöillä on suora yhteys liiketoiminnan kasvattamiseen. Esimerkiksi verkkokaupassa asiakkaiden tuotearviot ja kommentit ovat ensisijaisen tärkeitä, sillä vertaisarviot lisäävät myyntiä ja buustaavat sivuston orgaanista näkyvyyttä.

Myös brändimielikuvan kannalta yhteisöt ovat kullanarvoisia: ne puolustavat brändiäsi esimerkiksi somekohun sattuessa.

4# Sisällöt kerryttävät asiakkaista dataa, jonka avulla kehität toimintaasi

Kun asiakkaasi viettävät aikaa brändisi ja oman median sisältöjen parissa, he jättävät jälkeensä paljon hyödyllistä tietoa. Tämä kohderyhmätieto on olennainen kilpailuvaltti niin liiketoiminnan kuin sisältöjen kehittämisessä. Ostettuun mediaan verrattuna oman median data on yhtenäisempää ja vain sinun käytössäsi, ja voit käyttää sitä ketterämmin.

Datan avulla saat selville, kuka asiakkaasi todella on, millainen elämäntilanne hänellä on meneillään ja millaisia arvovalintoja hän tekee. Näin pääset personoimaan sekä sisältöjä että niiden jakelua.

Data kertoo, kuka asiakkaasi todella on ja mitä hän haluaa.

niina korhonen

Sisällöntuotannossa data ja analytiikka auttavat selvittämään, millaiset sisällöt johtavat ostamiseen. Asiakkaan ostopolulle tuotettuja sisältöjä kannattaa tarkastella ja johtopäätöksiä tehdä koko sisällöntuotantotiimin kanssa. Pohdi esimerkiksi seuraavia:

  • Millainen sisältö johtaa ostotapahtumaan? Mikä taas ei toimi?
  • Millaisilla sisällöillä ostoskorin kokoa kasvatetaan?
  • Mihin kellonaikaan sisältöjen jakelu on tehokkainta?
  • Millaiset videot ja tuotekuvat herättävät kiinnostuksen?
  • Miten löytää hiljaiset signaalit trendeistä ennen kilpailijoita?

5# Digitaaliset sisällöt ovat uuden ajan asiakaspalvelu, joka on aina töissä

Sisällöt ovat yksi uusista asiakaspalvelun muodoista. Siinä, missä ihmisasiakaspalvelija välistä syö ja nukkuu, digitaaliset palvelevat sisällöt ovat asiakkaasi löydettävissä ja käytettävissä aina, kun hän niitä kaipaa.

Mihin digitaalisessa sisällöntuotannossa sitten kannattaa satsata? Kysymiseen – ja vakuuttavien vastausten kertomiseen. Useimmiten asiakkaallasi on tarve ja hän etsii vastausta tiettyyn arkiseen pulmaan tai vertailee parasta tuotetta itselleen. Selvitä, mitä asiakkaasi googlaa ja tuota sekä optimoi sisällöt näiden kysymysten ympärille.

Kysymysten ympärille tuotettu sisältö on maailmalla suuri trendi. Eikä ihme, sillä oikeiden vastausten ja tuotteiden löytäminen nopeasti on asiakkaan kannalta parasta mahdollista palvelua. Se säästää häneltä aikaa, vaivaa ja rahaa.

Mihin satsata? Mediamuotona audioon ja podcasteihin, joiden suosio lisääntyy nopeaa vauhtia. Huomaa myös, että ääniohjauksen ja ääniohjattujen laitteiden yleistyminen muuttaa hakukäyttäytymistämme. Teemme hakuja yhä useammin kysymysmuodossa.

6# Sisältöjen avulla olet läsnä kaikissa tarvittavissa kanavissa

Sisältöjen avulla voit olla läsnä siellä, missä asiakkaasikin on. Siksi sisällöntuotantoon kannattaa satsata kaikissa kohderyhmäsi kannalta relevanteissa kanavissa. Kun teet sisällöntuotannon monikanavaisesti, teet sen myös kustannustehokkaasti.

Anna eri kanavien tukea toisiaan ja kuljeta asiakastasi kanavasta toiseen. Seuraa aina datan avulla, millaista reittiä asiakkaasi kulkee. Esimerkiksi erilaiset tarjoukset ja kampanjat auttavat jäljittämään, miten asiakkaasi liikkuu brändisi parissa printistä digiin tai mobiilista kivijalkaan – ja päinvastoin.

Mihin satsata? Laadukkaasti tehtyyn printtilehteen. Uudella tavalla, kuten dataohjatusti, tehdyt printit ovat maailmalla kuumaa kamaa. Digitaalisten markkinointiviestien hälyssä laadukas, syventävä ja yhdenmukainen printti on yksi parhaimmista keinoista tavoittaa asiakas ja sitouttaa hänet brändiin.

7# Sisällöt tuovat organisaatiosi eri yksiköt saman pöydän ääreen

Tehokkain ja liiketoiminnan kannalta laadukkain sisältö syntyy, kun se suunnitellaan yhdessä organisaation eri yksiköiden kanssa. Näin täytetään sekä asiakkaan tarpeet että eri yksiköiden tavoitteet. Kun oman median sisältöjä johdetaan pitkäjänteisesti, eri sisältökärjillä voidaan vastata niin liiketoimintajohdon, myynnin, markkinoinnin, viestinnän, vastuullisuuden kuin asiakaspalvelun haasteisiin.

Pilotoi sisältökokeiluja rohkeasti ja mittaa tuloksia. Millaisilla sisällöillä myynti lisääntyy? Millaiset sisällöt puhuttavat? Avaa tulokset kaikille osapuolille – myös sisällöntekijöillä on oppimista siinä, että eurot ovat yksi sisältöjen onnistumisen mittari.

Yhteinen tekeminen vaatii usein ajattelutavan muutosta ja selkeää sisältöstrategiaa. Yksiköiden yhteispeli kannattaakin aloittaa yhteisellä ja avoimella suunnittelulla. Samalla voidaan purkaa tehottomia ja kalliiksi tulevia päällekkäisiä prosesseja.

Lopputuloksena ovat aidosti liiketoiminnasta johdetut sisällöt. Ne ovat asiakkaallesi relevantteja, palvelevia ja ajankohtaisia – ja siten yrityksesi ja asiakkaasi välille muodostuu kaupallisesti tärkeä kiintymyssuhde.

 

Niina Korhonen, liiketoimintajohtaja, Aller Ideas

Niina on Aller Ideasin liiketoimintajohtaja, joka syttyy etenkin tuloksellisen digitaalisen sisältömarkkinoinnin tekemisestä sekä liiketoiminnan eri yksiköiden istuttamisesta samaan pöytään.

* Artikkelin lähteenä: Demand Metric: Content Marketing Infographic & Wolfgang Digital KPI Report 2020.

 

Liiketoimintaa rakentavaa sisältömarkkinointia? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!